Header pic

Pic

Β΄ Εθνοσυνέλευση Άστρους - Ιστορικό ντοκουμέντο

Ο τόπος της συνέλευσης ήταν δίπλα στη Σχολή Καρυτσιώτη. Πληρεξούσιοι που ήταν προσκείμενοι στην κυβέρνηση έμειναν στο χωριό Αγιαννίτικα Καλύβια, ενώ όσοι υποστήριζαν τους στρατιωτικούς και όσοι ήταν αντίθετοι με την κυβέρνηση, έμειναν στα Μελιγιώτικα Καλύβια.

Στο Άστρος άρχισαν να προσέρχονται τα μέλη της κυβέρνησης από τις αρχές Μαρτίου, αλλά χρειάστηκε ένας περίπου μήνας μέχρι να έλθουν οι πληρεξούσιοι. Η συνέλευση άρχισε στις 10 Απριλίου 1823 στο Άστρος Κυνουρίας και κράτησε μέχρι τις 30 Απριλίου. Η επόμενη εθνοσυνέλευση, η Γ' Εθνοσυνέλευση Τροιζήνας έγινε τέσσερα χρόνια μετά, το 1827.

Στις 13 Απριλίου 1823, αναθεωρήθηκε το Προσωρινόν Πολίτευμα της Ελλάδος, το σύνταγμα το οποίο είχε ψηφιστεί την 1η Ιανουαρίου 1822 από την Α' Εθνοσυνέλευση Επιδαύρου. Το νέο Σύνταγμα ονομάστηκε «Νόμος της Επιδαύρου» (δείχνοντας τη συνέχεια του νέου Συντάγματος με το προηγούμενο). Είχε 99 παραγράφους και έδινε το δικαίωμα της ιδιοκτησίας σε όλα τα άτομα που βρίσκονταν στην Ελλάδα, χωρίς περιορισμό στην ιθαγένειά τους. Το Σύνταγμα αυτό αντικαταστάθηκε το 1827 από το «Πολιτικόν Σύνταγμα της Ελλάδος» που ψηφίστηκε στην Τροιζήνα, κατά τη διάρκεια της Γ' Εθνοσυνέλευσης. Κατά τη Συνέλευση αποφασίστηκε να καταργηθούν οι τρεις τοπικοί οργανισμοί, η Πελοποννησιακή Γερουσία, ο Οργανισμός της Δυτικής Χέρσου Ελλάδος και ο Άρειος Πάγος, ο Οργανισμός της Ανατολικής Χέρσου Ελλάδοςώστε να υπάρχει ένα μόνο κέντρο εξουσίας και συντονισμού.

Ένα από τα σημαντικά σημεία της Δεύτερης Εθνοσυνέλευσης είναι η κατάργηση της αρχιστρατηγίας, απόφαση που αν και χωρίς αναφορά στο όνομά του, κατάργησε τη θέση του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη.
Σημαντικό είναι επίσης το καταληκτικό κείμενο της Εθνοσυνέλευσης όπου γίνεται επαναδιακήρυξη της Εθνικής Ανεξαρτησίας και της απόφασης για συνέχιση της Επανάστασης με κάθε θυσία. Αυτή η διακήρυξη αρχίζει με τις φράσεις: "Τρίτον ήδη χρόνον διαρκεί ο υπέρ ανεξαρτησίας εθνικός των Ελλήνων πόλεμος και ο τύραννος ούτε κατά γην ούτε κατά θάλασσαν ηυδοκίμησεν. Ενώ δε αι τυραννοκτόνοι χείρες των Ελλήνων έπεμψαν μυριάδας Τούρκους εις άδου, και φρούρια απέκτησαν, και την επικράτειαν εξησφάλισαν, ο δε κρότος των ημετέρων όπλων, αντηχήσας, διετάραξε το Βυζάντιον, ευτύχησε το έθνος να διακηρύξη εν Επιδαύρω κατά πρώτον ως έθνος, την ανεξαρτησίαν του, να νομοθετήσει και εθνικήν να καταστήση διοίκησιν".

Σύσταση

Στη θέση του προέδρου της συνέλευσης εκλέχθηκε ο Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης, ενώ ο Θεοδώρητος Βρεσθένης πήρε τη θέση του αντιπροέδρου και ο Θεόδωρος Νέγρης τη θέση του αρχιγραμματέα. Πρόεδρος του Βουλευτικού εκλέχθηκε ο Ιωάννης Ορλάνδος.
Στο Εκτελεστικό ορίστηκαν οι:
 • Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης, πρόεδρος
 • Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος, γενικός γραμματέας
 • Σωτήριος Χαραλάμπης
 • Ανδρέας Ζαΐμης
 • Ανδρέας Μεταξάς

 

 

Κατάλογος πληρεξουσίων

Κάποιοι από τους πληρεξουσίους της Β' Εθνοσυνέλευσης αναφέρονται παρακάτω. Οι ενδείξεις σελ. 16 και σελ. 76 αντίστοιχα αναφέρονται στις αντίστοιχες σελίδες του τόμου Γ του βιβλίου «Τα κατά την αναγέννησιν της Ελλάδος» όπου αναφέρονται οι πληρεξούσιοι σε αποφάσεις της συνέλευσης:

Πελοπόννησος

 • Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης, πρόεδρος
 • Θεοδώρητος Βρεσθένης, αντιπρόεδρος
 • Μοθώνης Γρηγόριος σελ.16 (Γρηγόριος Παπαθεοδώρου, επίσκοπος Μεθώνης)
 • Γρηγόριος Δικαίος σελ.16
 • Σωτήρης Χαραλάμπης ορθογρ. Σωτήριος Χαραλάμπηςσελ.16
 • Αναγνώστης Σπηλιοτάκης ορθογρ. Σπυλιοτάκη σελ.16
 • Αθανάσιος Παπακούτζουβας σελ.16
 • Δημήτριος Παπαπιέρος ορθογρ. Παπαπηέρως σελ.16
 • Αναστάσιος Κορνήλιος σελ.16
 • Ιωάννης Γ. Οικονομίδης σελ.16
 • Ν. Μιλιάνης σελ.16 ή Ν. Μηλιάνης σελ.76
 • Μήτρος Παναγόπουλος σελ.16
 • Γεωργάκης Παπαζαφειρίδης ορθογρ. Παπαζαφειρήδηςσελ.16
 • Δημήτριος Αντωνόπουλος σελ.16
 • Γρηγόρης Κουτζουλέντης σελ.16
 • Σακελλάριος Ιωάννης Αναστασίου σελ.16
 • Πανούτσος Νοταράς σελ.76
 • Αναγνώστης Παπαγιαννόπουλος σελ.76
 • Νικολής Τζανέτου σελ.76
 • Ασημάκης Φωτήλας σελ.76
 • Ιωάννης Παπανδρέα ορθογραφία παπ:Ανδρέα σελ.76
 • Ανδρέας Ζαΐμης σελ.76
 • Αναστάσιος Λόντος σελ.76
 • Γεώργιος Καλαράς σελ.76
 • Γεώργιος Μπάρμπογλης σελ.76
 • Νικόλαος Πονηρόπουλος σελ.76 ή Πονιρόπουλος σελ.87
 • Νικόλαος Λόντος σελ.76
 • Ανδρέας Καλαμογδάρτης σελ.76
 • Ιωάννης Ευγενίδης σελ.76
 • Δημήτριος Καλαμαριώτης σελ.76
 • Κωνσταντής Ζαφειρόπουλος ορθογραφία Ζαφυρόπουλος σελ.76
 • Χρήστος Βλάσης σελ.76
 • Παναγιώτης Καλογεράς σελ.76
 • Ηλίας Καράπαυλος σελ.76
 • Ιωάννης Παπαδιαμαντόπουλος σελ.87 ή παππά Διαμαντόπουλος σελ.76
 • Χριστόδουλος Κρητικός σελ.76 ή Κριτικόςσελ.16
 • Γεώργιος Τζέρτος σελ.76
 • Ιωάννης Σισίνης σελ.76
 • Δημητράκης Παπαγιαννόπουλος ορθογραφία Παππαγιαννόπουλος σελ.76
 • Σταμάτης Ψαρούλης σελ.76
 • Γεώργιος Σισίνης σελ.76
 • Θεόδωρος Κολοκοτρώνης σελ.76
 • Παναγιώτης Αναγνωστόπουλος σελ.76
 • Γεράσιμος Παπαδοπούλου ορθογραφία Παππαδοπούλου (σελ.76 ή Παπαδόπουλοςσελ.87(Ιερομόναχος Γεράσιμος Παπαδόπουλοςσελ.68)
 • Νικόλαος ιερεύς και οικονόμος σελ.76
 • Μ. Πηέρος Μπεηζανδές Γρηγοράκης σελ.76 ή Γριγοράκης
 • Αλέξιος Λουκόπουλος σελ.76
 • Αγαμέμνων Αυγερινός σελ.76
 • Νικόλαος Ζαφυρόπουλος (γραπτέον ίσως Ζαρυφόπουλος) σελ.76
 • Γεωργάκης Δημητρακόπουλος σελ.76
 • Διονύσιος Παπαγιαννόπουλος ορθογραφία Παππαγιαννόπουλος σελ.76
 • Αναγνώστης Βρανιτόπουλος σελ.76
 • Λύσανδρος Βιλαέτου (Λύσανδρος Ιω. Βιλαέτου) σελ.76
 • Χριστόδουλος Άχολος σελ.76
 • Αλέξιος Μοσχούλας σελ.76
 • Γεωργάκης Παπαζαφειρόπουλος ορθογραφία Παππαζαφυρόπουλος σελ.76
 • Ρήγας Παλαμήδης σελ.76
 • Γρηγόριος Παπαγεωργίου ορθογραφία παππά Γεωργίου σελ.76
 • Κωνσταντάκης Γιαννόπουλος σελ.76
 • Δημητράκης Μισκίλας σελ.76
 • Νικόλας Γκίκα Λάμπρου σελ.76
 • Σπύρος Μερκούρης σελ.76
 • Δημήτριος Αποστόλου σελ.76 ή Αποστόλη σελ.16
 • Γεώργιος Λιδανόπουλος (ωσαύτως Δεσποτόπουλος)σελ.76
 • Χαράλαμπος Περρούκας (ή Μπερρούκας)
 • Επίσκοπος Ρέοντος και Πραστού Διονύσιος σελ.68)
πιθανόν από την Πελοπόννησο (αναφέρονται στην απόφαση κατάργησης Αρχιστρατήγου, συγκρότηση επιτροπής του Μινιστέριου του Πολέμου, 29 Μαρτίου 1823, σελ. 87 (Μάμουκα)
 • Ιωάννης Κουντουμάς σελ.87
 • Γεώργιος Παπαδάκης σελ.87
 • Αναγνώστης Παναγιώτου σελ.87
 • Αναγνώστης Κοκοράκις σελ.87
 • Δημήτριος Παπατζόνη σελ.87
 • Αθανάσιος Γρηγοριάδης σελ.87
 • Θεόδωρος ιερεύς και οικονόμοςσελ.87
 • Σπύρος Φραγκίσκος, ορθογρ. Φραγγύσκοςσελ.87
 • Παύλος Παπαγγελόπουλος σελ.87
 • Γεράσιμος Κομποθέκρας σελ.87
 • Γεώργιος Δαρειώτης σελ.87
 • Λάμπρος Αλεξάνδρου σελ.87
 • Μιχαήλ Κάββας σελ.87
 • Αναγνώστης Μακρυπουκάμισος Μακροιπουκάμοισος

Ύδρα

 • Γεώργιος Κουντουριώτης σελ.76
 • Γεώργιος Γκιώνη σελ.76
 • Σταμάτης Μπουντούρης Σταμάτης Νικόλα Μπουντούρη σελ.76
 • Βασίλειος Ν. Μπουντούρης Βασίλειος Ν. Μπουντούρηςσελ.76
 • Νικόλαος Οικονόμου σελ.76 ή Οικονόμος
 • Μανώλης Τομπάζης ορθογραφία Τουμπάζη σελ.76
 • Ιωάννης Ορλάνδος σελ.87
 • Φ. Βούλγαρις σελ.87

 Σπέτσες

 • Χατζηιωάννης Μέξη ορθογραφία ΧΙωάννης Μέξη σελ.76
 • Αναγνώστης Χατζηαναργύρου ορθογραφία ΧΑναργύρου σελ.76
 • Γεωργάκης Κούτζη σελ.76
 • Βασίλης Λαζάρου Βασίλης Ν. Λαζάρου σελ.76 Βασίλης Νικόλα Λαζάρου σελ.87
 • Γεώργης Πάνου σελ.76
 • Γκίκας Καρακατζάνης σελ.76
 • Παναγιώτης Μπότασηςσελ.87
 • Νικόλας Λαζάρου Νικόλας Δημητρίου Λαζάρουσελ.87

Πόρος

 • Σταμ. πρώην Οικονόμου σελ.76

Ψαρρά

 • Κωνσταντής Τζανής σελ.76
 • Γιάννης Δ. Μαμούνη σελ.76
 • Νικόλας Λουμάκη σελ.76 Νικόλαος Γ. Λουμάκη σελ.87
 • Χατζηανδρέας Αργύρη ορθογραφία Χ Ανδρέας Αργύρησελ.76
 • Γεώργιος Καλαφάτης (.... Καλαφάτης με σημείωση: γραπτέον Γεώργιος) σελ.76 ή Καλάφτηςσελ.87
 • Αναγνώστης Μοναρχίδης σελ.76

Κάσσος

 • Δημήτριος Αρβανιτόπουλος (Κάσος) σελ.76
 • Μάρκος Μαλλιαράκης (Κάσος) σελ.76
 • Μηνάς Σακελλαρίου (Κάσος) σελ.76

Στερεά Ελλάς

 • ο Άρτης (προφανώς επίσκοπος Άρτης Άνθιμος Β') σελ.76
 • Στάμος Στάϊκος σελ.76
 • Γεωργάκης Καραβός, γραπτέον Καναβός σελ.76
 • Αναγνώστης Αθανασίου σελ.76
 • Πάνος Ράγκος σελ.76
 • Γεώργιος Αινιάν σελ.76
 • Μαργαρίτης Δημάδης σελ.76 Μάγνης (από τη Μαγνησία) σελ.87
 • Νικολής Ιωάννου σελ.76
 • Θανασούλας Αναγνώστου σελ.76
 • Αναγνώστης Κολφόπουλος σελ.76
 • Γιάννης Παπαχρήστου ορθογραφία παπ.Χρήστου σελ.76
 • Ρήγας Παπακοντορήγας ορθογραφία παπ.Κοντορήγα σελ.76
 • Αναγνώστης Παπαλεξίου ορθογραφία παπ.Αλεξίου σελ.76
 • Αναγνώστης Δημητρίου σελ.76
 • Γεώργιος Παπαηλιόπουλος ορθογραφία παπ.Ηλιόπουλος σελ.76
 • Χαράλαμπος Παπαπολίτης ορθογραφία παπ.Γ.Πολίτησελ.76
 • Παναγιώτης Κονδύλης Κονδίλης σελ.76 (Κονδύλης)σελ.87
 • Αναγνώστης Ζορογιαννόπουλος σελ.76

Τρίκερη

 • Δημήτριος Μπογατζέλος σελ.76
 • Κωνσταντίνος Χατζηλεμονή ορθογραφία Χ Λεμονή σελ.76

Αρχιπέλαγος

 • Νικόλαος Κόκος σελ.76 και Κόκκος (Νάξος)σελ.87
 • Μάρκος Δεσπότης σελ.76
 • Ιωάννης Παπαδόπουλος σελ.76
 • Θεόφιλος Καΐρης (Άνδρος) σελ.87 ή Θεόφιλος εξ' Άνδρου σελ.76
 • Εμμανουήλ Ξένος σελ.76 (Πάτμος)
 • Αντόνιος Μανολέσος σελ.76
 • Χριστόδουλος Καψάλης σελ.76(Σάμος) σελ.87
 • Αναγνώστης Αμηρσόνης σελ.76 ή Αμηρέσοςσελ.87
 • Μόσχος Φιλιππέος σελ.76 ο εκ Θεμιόν (αντί Θερμιών) (Κύθνος)σελ.87
 • Ιωάννης Πάγκαλος (Πάτμος)σελ.76[9]
 • Αντώνης Κορτέσης Χ Ιώ (ίσως Χατζηιωάννη)σελ.76(Ίος) σελ.87
 • Αντώνιος Μπαρμπαρίγος (Σαντορίνη)σελ.87
 • Ιωάννης Κοντουμάς (Μυκόνος)σελ.87
 • Δημήτριος Γαβράς (Αμοργός)σελ.87
 • Ζέπος Κυπριανός ορθογρ Κυπρηανός (Πάρος)σελ.87
 • Νικόλαος Καμπάνης (Σίφνος)σελ.87
 • Χατζηλίας Οικονόμου (Κάρπαθος)(ταξινομημένος στους Λοιπούς)
 • Δημήτριος Θέμελης (Πάτμος) (ταξινομημένος στους Λοιπούς)
 • Διακογεώργιος Παύλου (Νίσυρος) (ταξινομημένος στους Λοιπούς)
 • Ιωάννης ππθ (Σέριφος) σελ.87
 • Αντώνιος Αλμπέρτος (Αιγαίου Πελάγους) 
 • Ιωάννης Κουντουμάς (Αιγαίου Πελάγους) 
 • Ηλίας Οικονόμου (Αιγαίου Πελάγους) 
 • Νίκος Χρυσόγελος(Αιγαίου Πελάγους) 
 • Κωνσταντίνος Ιωάννου 
 • Λυονής Στάκας

Κρήτη

 • Γεώργιος Παπαδάκης
 • Ζαχαρίας Τζ. Πρακτικίδης
 • Αναγνώστης Παναγιώτου
 • Χ. στρατής Πελιβανάκης Χατζηστρατής;
 • Εμμανουήλ Αντωνιάδης

Λοιποί

 • Θεόδωρος Νέγρης, αρχιγραμματέας σελ.76
 • Κεφαλάς ο Ολύμπιος σελ.87 (Πιερία)
 • Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος
 • Ανδρέας Μεταξάς
 • Στάικος Σταϊκόπουλος
 • Γεώργιος Α. Μαυρομιχάλης
 • Άνθιμος Γαζής
 • Γρηγόριος Κωνσταντάς (Ιεροδιάκονος Γρηγόριος Κωνσταντάςσελ.68)
 • Θεόκλητος Φαρμακίδης
 • Βενιαμίν Λέσβιος (Ιερομόναχος Βενιαμίν Λέσβιος,σελ.68)
 • Επίσκοπος Λιτζάς και Αγράφων Δοσίθεος

Το Στρατιωτικόν

 • Αναγνώστης Π. Γεωργίου Στρατηγός
 • Κανέλλος Δεληγιάννη Δεληγιάννης Στρατηγός
 • Βασίλειος Πετιμεζάς Στρατηγός
 • Κωνσταντίνος Πετιμεζάς
 • Γιωργάκης Γιατράκος Αντιστράτηγος
 • Νικόλαος Ιατράκος χ. (μάλλον χιλίαρχος)
 • Νικόλαος Πετιμεζάς χιλίαρχος
 • Σταύρος Βασιλείου χιλίαρχος
 • Δημήτρης Τριανταφύλλου πεντακοσίαρχος
 • Βάσιος Μαυροβουνιώτης
 • Παναγιώτης Κεφάλας χιλίαρχος
 • Κώνστας Πουρράς υποχιλίαρχος
 • Ηλίας Κορμάς
 • Αναγνώστης Οικονομόπουλος
 • Π. Ζαφειρόπουλος Στρατηγός


Δεν υπάρχουν σχόλια

Παρακαλούμε να είστε ευγενικοί και να σέβεστε τους συνομιλητές σας. Αποφύγετε τις ύβρεις και τους χαρακτηρισμούς. Προστατέψτε τα προσωπικά σας δεδομένα. Αν κρίνετε ότι το περιεχόμενο της ιστοσελίδας είναι παράνομο ή προσβάλει οποιοδήποτε δικαίωμα σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας (e-mail: korakovouniwr@gmail.com) . Θα απαντήσουμε στο αίτημα σας το συντομότερο δυνατόν.Από το Blogger.