Header pic

Pic

Περιστατικά ύποπτα για γρίπη των πτηνών στην προστατευόμενη περιοχή


Εξαιτίας της εκδήλωσης συνεχόμενων κρουσμάτων της γρίπης των πτηνών σε πολλά Κράτη Μέλη της Ε.Ε., θα εφαρμοστεί για το έτος 2016 η υπ’ αριθμ.4802/142588/18-12-2015 (ΑΔΑ:Ω4274653ΠΓ-6Κ1) (ΦΕΚ 2962/Β΄/31.12.2015) Απόφαση...... του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Εφαρμογή Προγράμματος Επιζωοτιολογικής Διερεύνησης της Γρίπης των Πτηνών», και αφορά τα άγρια πτηνά και πουλερικά της χώρας.

Όσον αφορά τα άγρια πτηνά, είναι ιδιαίτερα σημαντική η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση, εκτός του προσωπικού υπηρεσιών, μελών ιδιωτικών φορέων που λόγω δραστηριότητας έρχονται σε άμεση και συχνή επαφή μαζί τους (δασικοί υπάλληλοι, κυνηγοί, ομοσπονδιακοί θηροφύλακες, ορνιθολόγοι, κέντρα περίθαλψης κλπ), αλλά και των πολιτών που δραστηριοποιούνται σε περιοχές με μεγάλους πληθυσμούς άγριων πουλιών.

Σε περίπτωση εντοπισμού νεκρών ή ημιθανών πτηνών που ανήκουν σε είδη υψηλού κινδύνου, οι πολίτες καλούνται να μην τα πλησιάζουν και τα αγγίζουν, αλλά να ενημερώνουν τις αρμόδιες αρχές (κτηνιατρεία, δασικές υπηρεσίες, θηροφυλακή, Φορέα Διαχείρισης) ώστε να λαμβάνονται δείγματα που θα εξεταστούν για γρίπη των πτηνών.

Τα είδη της άγριας ορνιθοπανίδας που πρέπει να δειγματιστούν αν βρεθούν νεκρά είναι τα ακόλουθα, σύμφωνα με την ανωτέρω Απόφαση (Παράρτημα 3):

Aa
Επιστημονική ονομασία
Ελληνική ονομασία
1.
Anser albifrons
Ασπρομέτωπη χήνα
2.
Anas platyrhynchos
Πρασινοκέφαλη πάπια
3.
Anas strepera
Φλυαρόπαπια
4.
Anas acuta
Σουβλόπαπια
5.
Anas clypeata
Χουλιαρόπαπια
6.
Anas penelope
Σφυριχτάρι
7.
Anas crecca
Κιρκίρι
8.
Anas querquedula
Σαρσέλα
9.
Ayihya ferina
Κυνηγόπαπια
10.
Aythya fuligula
Τσικνόπαπια
11.
Anser anser
Σταχτόχηνα
12.
Anser erythropus
Νανόχηνα
13.
Anser fabalis
Χωραφόχηνα
14.
Branta ruficollis
Κοκκινόχηνα
15.
Mergus albellus
Νανοπρίστης
16
Netta rufina
Φερεντίνι
17.
Cygnus cygnus
Aγριόκυκνος
18.
Cygnus olor
Βουβόκυκνος
19.
Cygnus columbianus
Νανόκυκνος
20.
Accipiter gentilis
Διπλoσάινο
21.
Accipiter nisus
Ξεφτέρι
22.
Buteo buteo
Γερακίνα
23.
Buteo lagopus
Χιονογερακίνα
24.
Circus aeruginosus
Καλαμόκιρκος
25.
Milvus migrans
Τσίφτης
26.
Milvus milvus
Ψαλιδιάρης
27.
Podiceps cristatus
Σκουφοβουτηχτάρι
28.
Podiceps nigricollis
Μαυροβουτηχτάρι
29.
Tachybaptus ruficollis
Νανοβουτηχτάρι
30.
Philomachus pugnax
Μαχητής
31.
Limosa limosa
Λιμόζα
32.
Larus canus
Θυελλόγλαρος
33.
Larus ridibundus
Καστανοκέφαλος γλάρος
34.
Falco peregrinus
Πετρίτης
35.
Falco tinnunculus
Βραχοκιρκίνεζο
36.
Pluvialis apricaria
Βροχοπούλι
37.
Vanellus vanellus
Καλημάνα
38.
Pica pica
Καρακάξα
39.
Fulica atra
Φαλαρίδα
40.
Phalacrocorax carbo
Κορμοράνος
41.
Ciconia ciconia
Λευκοπελαργός
42.
Bubo bubo
Μπούφος
43.
Ardea cinerea
ΣταχτοτσικνιάςΦορέας Διαχείρισης
Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού

Δεν υπάρχουν σχόλια

Παρακαλούμε να είστε ευγενικοί και να σέβεστε τους συνομιλητές σας. Αποφύγετε τις ύβρεις και τους χαρακτηρισμούς. Προστατέψτε τα προσωπικά σας δεδομένα. Αν κρίνετε ότι το περιεχόμενο της ιστοσελίδας είναι παράνομο ή προσβάλει οποιοδήποτε δικαίωμα σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας (e-mail: korakovouniwr@gmail.com) . Θα απαντήσουμε στο αίτημα σας το συντομότερο δυνατόν.Από το Blogger.