Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας υδραυλικών υλικών έτους 2018

  • στις Τετάρτη, Φεβρουαρίου 28, 2018 -
  • 0 σχόλια
Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Βόρειας Κυνουρίας, διακηρύττει ότι εκτίθεται σε συνοπτικό διαγωνισμό η προμήθεια υδραυλικών υλικών έτους 2018, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.


Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας είναι (73.854,90) € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 24 %.
Για την υλοποίηση της προμήθειας υδραυλικών υλικών, έχει εκδοθεί η υπ. αρίθμ. Γ15/15-02-2018 (ΑΔΑ: Ψ3ΝΦΟΡΓ4-ΑΟ5) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, βάσει του Π.Δ. 80/2016.
Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία της ΔΕΥΑ Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής τη Δευτέρα 12 Μαρτίου 2018 με ώρα έναρξης την 10:00 π.μ. και ώρα λήξης την 11:00 π.μ. αντίστοιχα.
Οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα στοιχεία θα σταλούν ή θα κατατεθούν στη ΔΕΥΑ Δήμου Βόρειας Κυνουρίας μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού, ή θα κατατεθούν αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου την ημέρα και ώρα διεξαγωγής του διαγωνισμού.
Οι δικαιούχοι συμμετοχής στο διαγωνισμό, πρέπει να ασκούν δραστηριότητα συναφή με την ανωτέρω προμήθεια.
Η παράδοση των υλικών και η εξόφλησή τους, θα γίνεται τμηματικά.
Η ΔΕΥΑΒΚ δεσμεύεται για την υλοποίηση της προμήθειας, κατ’ ελάχιστον του 70 % της συμβατικής αξίας που θα προκύψει από την διαγωνιστική διαδικασία έως την 31/12/2018.
Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό δεν απαιτείται.
Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στα γραφεία της ΔΕΥΑ Δήμου Βόρειας Κυνουρίας στο Άστρος Αρκαδίας τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

http://www.boriakinouria.gov.gr

Share/Bookmark

Συγγραφέας

Επιμέλεια από Korakovouni WebRadio

Επικοινωνήστε με το KWR μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail) στη διεύθυνση korakovouniwr@gmail.com . Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τον ιστότοπό μας για την ενημέρωσή σας.

0 σχόλια:

Παρακαλούμε να είστε ευγενικοί και να σέβεστε τους συνομιλητές σας. Αποφύγετε τις ύβρεις και τους χαρακτηρισμούς. Προστατέψτε τα προσωπικά σας δεδομένα. Αν κρίνετε ότι το περιεχόμενο της ιστοσελίδας είναι παράνομο ή προσβάλει οποιοδήποτε δικαίωμα σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας (e-mail: korakovouniwr@gmail.com) . Θα απαντήσουμε στο αίτημα σας το συντομότερο δυνατόν.